Bộ môn Luật Asean và các liên kết quốc tế

Đăng vào 20/04/2017 11:01

Bộ môn Luật Asean và các liên kết quốc tế là một đơn vị trực thuộc Khoa pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội. Bộ môn đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ là giảng dạy và phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài trường tổ chức hội thảo, thực hiện các đề tài khoa học thuộc chuyên ngành pháp luật quốc tế. Mặc dù còn khá non trẻ so với nhiều đơn vị trong Trường, tuy nhiên Bộ môn không ngừng phấn đấu, trưởng thành, đóng góp không nhỏ vào thành công chung của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học. Hiện nay, Bộ môn có 8 giảng viên cơ hữu đều đạt học vị thạc sỹ trở lên. Bên cạnh đó, Bộ môn còn thường xuyên duy trì quan hệ hợp tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học với nhiều nhà khoa học uy tín trong và ngoài trường. Phụ trách bộ môn hiện nay là ThS. NCS. Nguyễn Quỳnh Anh; Phó Trưởng bộ môn là ThS. NCS. Bùi Thị Ngọc Lan.

Bộ môn đang đảm nhiệm giảng dạy 2 môn học, trong đó có 1 môn bắt buộc và 1 môn tự chọn, cụ thể:

- Môn Pháp luật Cộng đồng ASEAN (môn bắt buộc 3 tín chỉ): Đây là môn học được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập của Việt Nam trong khu vực, môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và các kiến thức pháp lý chuyên ngành về ASEAN, Cộng đồng ASEAN và pháp luật Cộng đồng ASEAN như: Luật Cộng đồng kinh tế ASEAN; Luật Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN; Luật Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN… cùng một số vấn đề khác như Cơ chế giải quyết tranh chấp; Hợp tác ngoại khối ASEAN…

- Môn Pháp luật Liên minh châu Âu (môn học tự chọn 3 tín chỉ): Môn học cung cấp cho người học những kiến thức pháp lí cơ bản về Liên minh châu Âu và pháp luật của Liên minh châu Âu như: Luật thể chế của Liên minh châu Âu; Tư pháp và pháp luật nội vụ; Luật kinh tế; Chính sách và pháp luật đối ngoại... Thông qua những vấn đề này, môn học trang bị cho người học kiến thức về những vấn đề pháp lí cụ thể của Liên minh châu Âu trong một số lĩnh vực quan trọng như không gian Strengen, nhập cư, thị thực, hợp tác cảnh sát, thị trường nội địa, đồng tiền chung châu Âu…

Nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, Bộ môn đã tổ chức biên soạn Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN (2013) và Tập bài giảng Pháp luật Liên minh châu Âu (2011) cũng như Hỏi đáp về Asean và hệ thống văn bản pháp luật Asean.