Trợ lý Khoa

Đăng vào 20/04/2017 11:02

Trợ lý Khoa bao gồm 02 chuyên viên có trình độ Đại học chính quy chuyên ngành luật: CN. Đỗ Thu Hương và CN. Đào Thị Ánh Vân