Bộ môn Công pháp quốc tế

Đăng vào 20/04/2017 10:59

     

 Được hình thành từ những ngày đầu khoa Pháp luật quốc tế được thành lập, Công pháp quốc tế là một trong những bộ môn nòng cốt của Trường Đại học Luật Hà nội và cũng là bộ môn chuyên môn mũi nhọn của Khoa Pháp Luật Quốc tế. Trải qua 35 năm hình thành và phát triển cùng với Khoa Pháp luật Quốc tế, kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn của các thế hệ đi trước, Bộ môn công pháp quốc tế đã không ngừng phát triển và có sự thay đổi nhanh chóng cả về lượng và chất qua từng thời kì, góp phần không nhỏ vào thành công chung của sự nghiệp đào tạo của trường, của Khoa.

         Về công tác nhân sự, hiện Bộ môn có 11 giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn cao, trong đó có nhiều giảng viên của tổ bộ môn đã và đang có thời gian học tập và làm việc tại nhiều quốc gia có nền giáo dục danh giá trên thế giới. Lãnh đạo hiện nay của Bộ môn là TS. Nguyễn Thị Hồng Yến và TS. Phạm Hồng Hạnh.

Về công tác giảng dạy, chuyên môn: Ngay từ khi mới thành lập, Bộ môn đã được nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy một trong những môn học bắt buộc của trường là Công pháp quốc tế. Đến nay, đây vẫn là môn học được giảng dạy bắt buộc đối với tất cả các hệ đào tạo, từ chính quy bằng một, chính quy văn bằng hai, đến trung cấp và đại học hệ vừa học vừa làm. Bên cạnh đó, nhiều môn học chuyên ngành của Luật quốc tế cũng đã được Bộ môn đưa vào chương trình giảng dạy như Luật biển quốc tế, Luật quốc tế về quyền con người hay Luật  điều ước quốc tế... Bên cạnh đó, Bộ môn cũng tham gia công tác giảng dạy và hướng dẫn luận văn cho các sinh viên, học viên của trường cũng như các cơ sở đào tạo lớn khác như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện báo chí và tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Học viện cảnh sát nhân dân, Viện Đại học Mở Hà Nội v.v...

         Về công tác nghiên cứu khoa học, Bộ môn Công pháp quốc tế tự hào là một trong các đơn vị có thế mạnh về nghiên cứu khoa học của trường. Các giảng viên của Bộ môn đều rất tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do Bộ Tư pháp, trường, Khoa và các đơn vị ngoài trường tổ chức. Một số thành viên của Bộ môn đã tham gia biên soạn các giáo trình quan trọng của trường; các hội thảo trong và ngoài nước… Đặc biệt, một số đồng chí giảng viên của bộ môn đã tham gia làm chủ nhiệm và thư kí các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, tham gia viết các chuyên đề cho các dự án/đề tài cấp nhà nước, cấp bộ… Đặc biệt, Bộ môn cũng rất tích cực tham gia tổ chức các Tọa đàm, các hội thảo khoa học liên quan đến các vấn đề quan trọng của quốc gia như vấn đề biển Đông, vấn đề thực hiện các điều ước quốc tế, vấn đề biên giới lãnh thổ… được các sinh viên, giảng viên và nhà trường đánh giá cao cả về chất lượng và tổ chức.

         Về các công tác phong trào đoàn thể: với sự tin tưởng, tín nhiệm cao của trường và Khoa, các thành viên của bộ môn đã tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động phong trào do nhà trường, Khoa tổ chức. Đặc biệt, một số thành viên của tổ bộ môn hiện đang giữ những cương vị lãnh đạo cao trong tổ chức đoàn thể của nhà trường, của khoa…